Er der forskel på haner og ventiler?

Selv den mest velinformerede VVS-installatør kan komme i knibe, hvis en kunde spørger ham, hvad forskellen på en hane og en ventil er – og det er også forståeligt nok, for ikke engang den mest omfattende ordbog indenfor dansk sprog kan komme med et klart svar.

Du finder rigtige mange forskelige, gode kugleventiler eller andre former for ventiler på nettet, ligesom du finder et bredt udvalg af forskellige haner – men, hvad forskellen på de to er kan ingen rigtig forklare.

Gør navnet en forskel?

Den korte version er; nej, navnet gør – i denne sammenhæng – ikke en forskel overhovedet! De to benævnelser bruges i flæg af både læg- og fagmænd landet over og netop derfor kan det ikke forventes, at der findes en klar definition, som adskiller de to.

Både haner og ventiler er noget, der bruges til at åbne og lukke for en strøm af væske eller luftarter og i deres natur virker de på samme måde – nemlig ved at afskære eller åbne strømmen ved bevægelsen af et håndtag. I dette tilfælde kan ordene ’hane’ og ’ventil’ altså bruges som man ønsker det uden at man kommer i problemer med nogen.

Hvad er en kugleventil?

Når der tales om kugleventiler ligger det indenfor den betegnelse, der blev diskuteret ovenfor. Det kaldes altså både en kugleventil og en kuglehane alt efter, hvor du spørger. Lige meget, hvad betegnelsen er, så er funktionen dog det sammen og mekanikken indeni ligeså.

Der er tale om en mekanisme, der styres af en kugle. Kuglen er det, der åbner og lukker for gennemstrømningen i ventilen og derved giver netop denne model sit navn.

Ud over kugleventiler findes der også en række andre modeller, som; spadeventiler, slangeventiler, membranventiler eller sikkerhedsventiler, der alle har samme funktion, men virker ved hjælp af forskellige mekanismer.